Anons dezyèm vant ozanchè anliy anbasad amerikèn nan Pòtoprens