picture codevi law enforcement 750

Reyinyon ant sektè prive ayisyen an ak sektè prive dominiken an sou kesyon sekirite ak kontwòl sou fwontyè a