Déclaration de l’Ambassade des Etats-Unis à propos de La Saline

À l’occasion du 2ème anniversaire des violences survenues à La Saline les 13 & 14 novembre 2018, les Etats-Unis réitèrent leur demande de justice pour les victimes. Nous encourageons le gouvernement haïtien à accélérer & intensifier ses efforts pour poursuivre les auteurs & rendre la justice qui se fait attendre depuis longtemps.


Deklarasyon Anbasad peyi Etazini sou La Saline

 

Nan okazyon dezyèm anivèsè vyolans ki te fèt Lasalin nan dat 13 ak 14 novanm 2018, Etazini renouvle apèl pou viktim yo jwenn jistis. Nou ankouraje gouvènman ayisyen an akselere epi entansifye efò li yo pou jije otè krim yo, pou rann lajistis ke yap tann depi lontan nan ka sila.