Alèt sante: Anbasad Etazini, Pòtoprens (16 avril 2020) (Creole)

Ki kote: Ayiti Sijè: Anbasad amerikèn nan peyi d Ayiti kontinye ap travay san pran souf pou asiste sitwayen ameriken ki an Ayiti yo ki swete retounen Ozetazini pandan peryòd sila a. Pou kounye-a pa genyen okenn vòl komèsyal kap sòti Ayiti pou ale Ozetazini ki konfime.  Sitwayen ameriken yo ki an Ayiti ki toujou swete retounen Ozetazini …

Lire plus»
Montre plus ∨